Trang chủ Đăng nhập
Cùng chơi Army2 sv AnhToanVN, free 10 triệu xu mỗi ngày

Lần hoạt động

Diễn đàn | Tự làm Wap | Chia sẻ johncms
Tìm kiếm
Chia sẻ lên Zing twitter Google PlusView 1079
  Mod BBCode img và d
xchieclax xchieclax (SV!) [Off] [#] (22.10.2014 / 10:09)
Đang tìm người yêu
Mô tả:
Hình ảnh minh họaBạn cần [Đăng nhập] để thấy link!' => '',


Tìm private static function highlight_bb($var) thêm vào cuối cùng của mảng $search = array( 2 dòng sau:

  1. '#\Hình ảnh minh họa#is', // images
  2. '#\Bạn cần [Đăng nhập] để thấy link!#is', // link download

thêm tiếp ở cuối cùng của mảng $replace = array( 2 dòng

  1. '<img src="$1" border="0" style="max-width: 200px;"></img><br /><small><a href="$1" title="Click to view image" target="_blank">[View Images]</a></small>', //images
  2. '<img src="'.self::$system_set['homeurl'].'/images/bb/download.gif" border="0"></img><a href="$1" title="Click to download">[Download]</a>',// link download

nhớ chỉnh sửa lại các dấu phẩy ở cuối cho đúng nhé.

Tìm public static function auto_bb($form, $field)
thêm vào trong biến $out 2 dòng sau:

  1. <a href="java script:tag(\'Bạn cần [Đăng nhập] để thấy link!\', \'\')"><img src="' . self::$system_set['homeurl'] . '/images/bb/download.gif" alt="download" title="' . self::$lng['tag_dl'] . '" border="0"/></a>
  2. <a href="java script:tag(\'Hình ảnh minh họa\', \'\')"><img src="' . self::$system_set['homeurl'] . '/images/bb/im.gif" alt="url" title="' . self::$lng['tag_img'] . '" border="0"/></a>tùy thuộc bạn muốn hiện 2 nút bbcode này tạo vị trí nào trên thanh bbcode mà bạn sửa lại vị trí cho hợp lý nhé.

Thế là xong.

__________
Tin học như cơm bình dân

Bài viết liên quan:

  Tổng số: 1

Lọc theo tác giả
Xem chủ để ngoại tuyến (Offline)

Trong diễn đàn

Sắp xếp theo thứ tự từ trên xuống
1 / 7