Trang chủ Đăng nhập
Cùng chơi Army2 sv AnhToanVN, free 10 triệu xu mỗi ngày

Lần hoạt động

Diễn đàn | Tự làm Wap | Chia sẻ johncms
Tìm kiếm
Chia sẻ lên Zing twitter Google PlusView 1436
  Code Bộ Đếm Online, Số Truy Cập Trong Ngày Và Trong Tháng
xchieclax xchieclax (SV!) [Off] [#] (21.07.2014 / 20:37)
Đang tìm người yêu
+ Mở file incfiles\classes\counters.php lên, tìm đến static function online()
+ Copy code bên dưới thay thế cho fuctions đó.

 1. static function online(){
 2. $users = mysql_result(mysql_query("SELECT COUNT(*) FROM `users` WHERE `lastdate` > '" . (time() - 300) . "'"), 0);
 3. $guests = mysql_result(mysql_query("SELECT COUNT(*) FROM `cms_sessions` WHERE `lastdate` > '" . (time() - 300) . "'"), 0);
 4. //bo dem ngay va thang
 5. $total = mysql_fetch_assoc(mysql_query("SELECT * FROM `counters`"));
 6. if ($total['month'] == date(n)) {
 7. if ($total['day'] == date(z)) { $count = $total['count'] + 1; }
 8. else { $count = 1; mysql_query("UPDATE `counters` SET `day` = '" . date(z) . "'"); }
 9. $count_m = $total['count_m'] + 1;
 10. mysql_query("UPDATE `counters` SET `count` = '$count',`count_m` = '$count_m'");
 11. }else{
 12. $count = $count_m = 1;
 13. mysql_query("UPDATE `counters` SET `count` = '1', `count_m` = '1', `day` = '" . date(z) . "', `month` = '" . date(n) . "'");
 14. }
 15. //Xu ly gia tri
 16. if ($count_m > 1000) {
 17. $k = round($count_m/1000, 1);
 18. $count_m = $k . 'k';
 19. }
 20. if ($count > 1000) {
 21. $k = round($count/1000, 1);
 22. $count = $k . 'k';
 23. }
 24. return (core::$user_id || core::$system_set['active'] ? '<a href="' . core::$system_set['homeurl'] . '/users/index.php?act=online" rel="nofollow" ><b>Online:</b> ' . $users . ' / ' . $guests . ' | <b>Total:</b> ' . $count . ' / ' . $count_m . '</a>' : '<b>Online:</b> ' . $users . ' / ' . $guests . ' | <b>Total</b>: ' . $count . ' / ' . $count_m);
 25. }


+ Chạy SQL bên dưới vào database của bạn.

 1. DROP TABLE IF EXISTS `counters`;
 2. CREATE TABLE `counters` (
 3. `count` int(10) unsigned NOT NULL DEFAULT '0',
 4. `day` int(10) unsigned NOT NULL DEFAULT '0',
 5. `month` int(10) unsigned NOT NULL DEFAULT '0',
 6. `count_m` int(10) unsigned NOT NULL DEFAULT '0'
 7. ) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1 COLLATE=latin1_general_ci;


+ Code bộ đếm của bạn đã hoạt động.

__________
Tin học như cơm bình dân

Bài viết liên quan:

bunny bunny [Off] [#] (11.12.2015 / 21:49)
Ukm................................
  Tổng số: 2

Lọc theo tác giả
Xem chủ để ngoại tuyến (Offline)

Trong diễn đàn

Sắp xếp theo thứ tự từ trên xuống
1 / 10