Trang chủ Đăng nhập
Cùng chơi Army2 sv AnhToanVN, free 10 triệu xu mỗi ngày

Lần hoạt động

Diễn đàn | Tự làm Wap | Chia sẻ johncms
Tìm kiếm
Chia sẻ lên Zing twitter Google PlusView 1276
  Mod chữ kí JOhnCMS
xchieclax xchieclax (SV!) [Off] [#] (21.07.2014 / 21:12)
Đang tìm người yêu
Mô tả : Chữ kí của thành viên sau mỗi bài viết.
Cài đặt: Đầu tiên
+ Cài đặt data: ALTER TABLE `users` ADD `chuki` VARCHAR( 100 ) NOT NULL AFTER `comm_old` ;
+ Tạo file chuki.php trong thư mục mod nội dung sau:

 1. <?php
 2. define('_IN_JOHNCMS', 1);
 3. $headmod = 'mod';
 4. require('../incfiles/core.php');
 5. if(!$user_id){
 6. require('../incfiles/head.php');
 7. echo functions::display_error($lng['access_guest_forbidden']);
 8. require('../incfiles/end.php');
 9. }
 10. $textl = 'Chữ kí diễn đàn';
 11. require('../incfiles/head.php');
 12.  
 13. mysql_query("INSERT INTO `users` SET
 14. `name` = '$login'
 15. ");
 16. mysql_query("UPDATE `users` SET
 17. `chuki`='". ($datauser['chuki']) ."'
 18. ");
 19.  
 20. echo '<div class="phdr"><b>Chữ kí diễn đàn</b></div>';
 21.  
 22. if(isset($_POST['submit'])){
 23. $msg=functions::checkout($_POST['msg']);
 24. if(empty($msg)){
 25. echo 'Bạn chưa nhập chữ kí của bạn.<br/><a href="chuki.php?">Làm lại</a>';
 26. }elseif(strlen($msg) > 100){
 27. echo 'Chữ kí của bạn quá dài,nó không thể nhiều hơn 100 kí tự.<br/><a href="chuki.php?">Làm lại</a>';
 28. }else{
 29. mysql_query("UPDATE `users` SET `chuki`='".$msg."' WHERE `id`='".$user_id."'");
 30. echo 'Chữ kí của bạn đã lưu thành công.';
 31. }
 32. }else{
 33. echo '' .
 34. '<div class="gmenu"><form method="post">' .
 35. 'Nội dung chữ kí:<br/><textarea cols="' . $set_user['field_w'] . '" rows="' . $set_user['field_h'] . '" name="msg"></textarea>' .
 36. '<br/>' .
 37. '<input type="submit" value="Lưu lại" name="submit" /><br />' .
 38. '</form></div>' .
 39. '';
 40. }
 41. echo '<div class="phdr"><a href="index.php">' . $lng['back'] . '</a></div>';
 42. require_once('../incfiles/end.php');
 43. ?>


+ Mở forum/index.php tìm
 1. $req = mysql_query("SELECT `forum`.*, `users`.`sex`, `users`.`rights`, `users`.`lastdate`, `users`.`status`, `users`.`datereg`

+ Thêm sau nó:
 1. , `users`.`datereg`

+ Thêm đoạn mã sau vào chỗ muốn hiển thị
 1. if(!empty($res['chuki'])
 2. echo 'Chứ kĩ:<br/>'.$res['chuki'].'';

__________
Tin học như cơm bình dân

Bài viết liên quan:

  Tổng số: 1

Lọc theo tác giả
Xem chủ để ngoại tuyến (Offline)

Trong diễn đàn

Sắp xếp theo thứ tự từ trên xuống
1 / 11