Chào mừng Khách viếng thăm.
Trang chủ Đăng nhập

Lần hoạt động

  Code backup Database đơn giản
xchieclax xchieclax (SV!) [Off] [#] (26.01.2016 / 17:10)
Đang tìm người yêu
• Code Backup Data này nếu các bạn cho chạy trên Control Jobs trong Panel Của Hosting bạn đang sử dụng thì việc Backup data sẽ diễn ra theo ý muốn của bạn. Có thể 1 nhày backup một lần, hoặc 1h backup một lần. Từ bây giờ các bạn không cần lo mất CSDL nữa nhé.

• Bước 1: Tạo File conect.phppublic_html và Copy code bên dưới vào file conect.php và Save lại nhé.
 1. $host="localhost";
 2. $uname="Database_user";
 3. $pass="Database_pass";
 4. $database = "Database_name";
 5.  
 6. $connection=mysql_connect($host,$uname,$pass) or die('Database Connection Failed');
 7.  
 8. $selectdb=mysql_select_db($database) or die("Database could not be selected");
 9. $result=mysql_select_db($database) or die("database cannot be selected");

• Chú ý: Sửa $uname $pass $database phù hợp với CSDL của bạn.

• Bước 2: Tạo file backup.php Copy code bên dưới dán vào và Save lại nhé.
 1. include("conect.php");
 2. function backup_db(){
 3. /* Luu tru tat ca ten Table vao mot mang */
 4. $allTables = array();
 5. $result = mysql_query('SHOW TABLES');
 6. while($row = mysql_fetch_row($result)){
 7. $allTables[] = $row[0];
 8. }
 9. foreach($allTables as $table){
 10. $result = mysql_query('SELECT * FROM '.$table);
 11. $num_fields = mysql_num_fields($result);
 12.  
 13. $return.= 'DROP TABLE IF EXISTS '.$table.';';
 14. $row2 = mysql_fetch_row(mysql_query('SHOW CREATE TABLE '.$table));
 15. $return.= "\n\n".$row2[1].";\n\n";
 16.  
 17. for ($i = 0; $i < $num_fields; $i++) {
 18. while($row = mysql_fetch_row($result)){
 19. $return.= 'INSERT INTO '.$table.' VALUES(';
 20. for($j=0; $j<$num_fields; $j++){
 21. $row[$j] = addslashes($row[$j]);
 22. $row[$j] = str_replace("\n","\\n",$row[$j]);
 23. if (isset($row[$j])) { $return.= '"'.$row[$j].'"' ; }
 24. else { $return.= '""'; }
 25. if ($j<($num_fields-1)) { $return.= ','; }
 26. }
 27. $return.= ");\n";
 28. }
 29. }
 30. $return.="\n\n";
 31. }
 32. // Tao Backup Folder
 33. $folder = 'DB_Backup/';
 34. if (!is_dir($folder))
 35. mkdir($folder, 0777, true);
 36. chmod($folder, 0777);
 37.  
 38. $date = date('m-d-Y-H-i-s', time());
 39. $filename = $folder."db-backup-".$date;
 40.  
 41. $handle = fopen($filename.'.sql','w+');
 42. fwrite($handle,$return);
 43. fclose($handle);
 44. }
 45. // Goi ham thuc thi
 46. backup_db();

• Chạy domains/backup.php để tiến hành Backup data thôi

Chúc các bạn thành công!!!

__________
Tin học như cơm bình dân

Bài viết liên quan:

nockkk nockkk [Off] [#] (11.02.2016 / 14:03)
code này của nc ngoài
Đã chỉnh sửa. nockkk (11.02.2016 / 14:07) [4]
0963128512 0963128512 [Off] [#] (06.03.2016 / 19:13)
Ko back up dk
phuongthanh phuongthanh [Off] [#] (08.03.2016 / 12:15)
Rất cô đơn... <3
Vẫn backup dc mà
  Tổng số: 4

Lọc theo tác giả
Xem chủ để ngoại tuyến (Offline)

Trong diễn đàn

Sắp xếp theo thứ tự từ trên xuống
Chuyên mục
2 / 4