Chào mừng Khách viếng thăm.
Trang chủ Đăng nhập

Lần hoạt động

  Code backup Database đơn giản
xchieclax xchieclax (SV!) [Off] [#] (26.01.2016 / 17:10)
Đang tìm người yêu
• Code Backup Data này nếu các bạn cho chạy trên Control Jobs trong Panel Của Hosting bạn đang sử dụng thì việc Backup data sẽ diễn ra theo ý muốn của bạn. Có thể 1 nhày backup một lần, hoặc 1h backup một lần. Từ bây giờ các bạn không cần lo mất CSDL nữa nhé.

• Bước 1: Tạo File conect.phppublic_html và Copy code bên dưới vào file conect.php và Save lại nhé.
 1. $host="localhost";
 2. $uname="Database_user";
 3. $pass="Database_pass";
 4. $database = "Database_name";
 5.  
 6. $connection=mysql_connect($host,$uname,$pass) or die('Database Connection Failed');
 7.  
 8. $selectdb=mysql_select_db($database) or die("Database could not be selected");
 9. $result=mysql_select_db($database) or die("database cannot be selected");

• Chú ý: Sửa $uname $pass $database phù hợp với CSDL của bạn.

• Bước 2: Tạo file backup.php Copy code bên dưới dán vào và Save lại nhé.
 1. include("conect.php");
 2. function backup_db(){
 3. /* Luu tru tat ca ten Table vao mot mang */
 4. $allTables = array();
 5. $result = mysql_query('SHOW TABLES');
 6. while($row = mysql_fetch_row($result)){
 7. $allTables[] = $row[0];
 8. }
 9. foreach($allTables as $table){
 10. $result = mysql_query('SELECT * FROM '.$table);
 11. $num_fields = mysql_num_fields($result);
 12.  
 13. $return.= 'DROP TABLE IF EXISTS '.$table.';';
 14. $row2 = mysql_fetch_row(mysql_query('SHOW CREATE TABLE '.$table));
 15. $return.= "\n\n".$row2[1].";\n\n";
 16.  
 17. for ($i = 0; $i < $num_fields; $i++) {
 18. while($row = mysql_fetch_row($result)){
 19. $return.= 'INSERT INTO '.$table.' VALUES(';
 20. for($j=0; $j<$num_fields; $j++){
 21. $row[$j] = addslashes($row[$j]);
 22. $row[$j] = str_replace("\n","\\n",$row[$j]);
 23. if (isset($row[$j])) { $return.= '"'.$row[$j].'"' ; }
 24. else { $return.= '""'; }
 25. if ($j<($num_fields-1)) { $return.= ','; }
 26. }
 27. $return.= ");\n";
 28. }
 29. }
 30. $return.="\n\n";
 31. }
 32. // Tao Backup Folder
 33. $folder = 'DB_Backup/';
 34. if (!is_dir($folder))
 35. mkdir($folder, 0777, true);
 36. chmod($folder, 0777);
 37.  
 38. $date = date('m-d-Y-H-i-s', time());
 39. $filename = $folder."db-backup-".$date;
 40.  
 41. $handle = fopen($filename.'.sql','w+');
 42. fwrite($handle,$return);
 43. fclose($handle);
 44. }
 45. // Goi ham thuc thi
 46. backup_db();

• Chạy domains/backup.php để tiến hành Backup data thôi

Chúc các bạn thành công!!!

__________
Tin học như cơm bình dân

Bài viết liên quan:
Hướng dẫn thêm gõ telex vào john (172)
Thým share code Báo động đỏ Wap và Khu nhiệm vụ của anhtoanvn đi (745)
Chia sẻ code Phong thần đại chiến full (827)
Chia sẻ MOD làm FS tay full (723)
Chia sẻ mod hôn nhân full (305)
Chia sẻ code Quay số (431)
Chia sẻ mod FARM full hoàn chỉnh (337)
Chia sẻ bản mod nông trại ver 2 full (332)
Hướng dẫn mod thêm hộp chát ra trang chủ (609)
Share bản Đấu trường Boss ngon sẵn chiến (2371)

nockkk nockkk [Off] [#] (11.02.2016 / 14:03)
code này của nc ngoài
Đã chỉnh sửa. nockkk (11.02.2016 / 14:07) [4]
0963128512 0963128512 [Off] [#] (06.03.2016 / 19:13)
Ko back up dk
phuongthanh phuongthanh [Off] [#] (08.03.2016 / 12:15)
Rất cô đơn... <3
Vẫn backup dc mà
  Tổng số: 4

Lọc theo tác giả
Xem chủ để ngoại tuyến (Offline)

Trong diễn đàn

Sắp xếp theo thứ tự từ trên xuống
Chuyên mục
1 / 8