Trang chủ Đăng nhập
Cùng chơi Army2 sv AnhToanVN, free 10 triệu xu mỗi ngày

Lần hoạt động

Diễn đàn | Tự làm Wap | Chia sẻ johncms
Tìm kiếm
Chia sẻ lên Zing twitter Google PlusView 501
  Hướng dẫn thêm gõ telex vào john
xchieclax xchieclax (SV!) [Off] [#] (26.02.2017 / 20:22)
Đang tìm người yêu
Các bạn thêm function này vào và thêm tí mắm tí muối nữa là xài được nhé, hi
 1. function translit($text_to_translit)
 2. {
 3. $trans = array(
 4. 'aas' => 'ấ','aaf' => 'ầ','aar' => 'ẩ','aax' => 'ẫ','aaj' => 'ậ',
 5. 'as' => 'á', 'af' => 'à','ar' => 'ả','ax' => 'ã','aj' => 'ạ',
 6. 'aws' => 'ắ','awf' => 'ằ','awr' => 'ẳ','awx' => 'ẵ','awj' => 'ặ',
 7.  
 8. 'ees' => 'ế','eef' => 'ề','eer' => 'ể','eex' => 'ễ','eej' => 'ệ',
 9. 'es' => 'é','ef' => 'è','er' => 'ẻ','ex' => 'ẽ','ej' => 'ẹ',
 10.  
 11. 'is' => 'í','if' => 'ì','ir' => 'ỉ','ix' => 'ĩ','ij' => 'ị',
 12.  
 13. 'uows' => 'ướ','uowf' => 'ườ','uowr' => 'ưở','uowx' => 'ưỡ','uowj' => 'ượ','uow' => 'ươ',
 14.  
 15. 'oos' => 'ó','oof' => 'ồ','oor' => 'ổ','oox' => 'ỗ','ooj' => 'ộ',
 16. 'os' => 'ó','of' => 'ò','or' => 'ỏ','ox' => 'õ','oj' => 'ọ',
 17. 'ows' => 'ớ','owf' => 'ờ','owr' => 'ở','owx' => 'ỡ','owj' => 'ợ',
 18.  
 19. 'us' => 'ú','uf' => 'ù','ur' => 'ủ','ux' => 'ũ','uj' => 'ụ',
 20. 'uws' => 'ứ','uwf' => 'ừ','uwr' => 'ử','uwx' => 'ữ','uwj' => 'ự',
 21.  
 22. 'ys' => 'ý','yf' => 'ỳ','yr' => 'ỷ','yx' => 'ỹ','yj' => 'ỵ',
 23.  
 24. 'aw' => 'ă','aa' => 'â','dd' => 'đ','ee' => 'ê','oo' => 'ô','ow' => 'ơ','uw' => 'ư',
 25.  
 26. 'AAS' => 'Ấ','AAF' => 'Ầ','AAR' => 'Ẩ','AAX' => 'Ẫ','AAJ' => 'Ậ',
 27. 'AS' => 'Á', 'AF' => 'À','AR' => 'Ả','AX' => 'Ã','AJ' => 'Ạ',
 28. 'AWS' => 'Ắ','AWF' => 'Ằ','AWR' => 'Ẳ','AWX' => 'Ẵ','AWJ' => 'Ặ',
 29.  
 30. 'EES' => 'Ế','EEF' => 'Ề','EER' => 'Ể','EEX' => 'Ễ','EEJ' => 'Ệ',
 31. 'ES' => 'É','EF' => 'È','ER' => 'Ẻ','EX' => 'Ẽ','EJ' => 'Ẹ',
 32.  
 33. 'IS' => 'Í','IF' => 'Ì','IR' => 'Ỉ','IX' => 'Ĩ','IJ' => 'Ị',
 34.  
 35. 'UOWS' => 'ƯỚ','UOWF' => 'ƯỜ','UOWR' => 'ƯỞ','UOWX' => 'ƯỠ','UOWJ' => 'ƯỢ','UOW' => 'ƯƠ',
 36.  
 37. 'OOS' => 'Ó','OOF' => 'Ồ','OOR' => 'Ổ','OOX' => 'Ỗ','OOJ' => 'Ộ',
 38. 'OS' => 'Ó','OF' => 'Ò','OR' => 'Ỏ','OX' => 'Õ','OJ' => 'Ọ',
 39. 'OWS' => 'Ớ','OWF' => 'Ờ','OWR' => 'Ở','OWX' => 'Ỡ','OWJ' => 'Ợ',
 40.  
 41. 'US' => 'Ú','UF' => 'Ù','UR' => 'Ủ','UX' => 'Ũ','UJ' => 'Ụ',
 42. 'UWS' => 'Ứ','UWF' => 'Ừ','UWR' => 'Ử','UWX' => 'Ữ','UWJ' => 'Ự',
 43.  
 44. 'YS' => 'Ý','YF' => 'Ỳ','YR' => 'Ỷ','YX' => 'Ỹ','YJ' => 'Ỵ',
 45.  
 46. 'AW' => 'Ă','AA' => 'Â','DD' => 'Đ','EE' => 'Ê','OO' => 'Ô','OW' => 'Ơ','UW' => 'Ư',
 47.  
 48. 'Dd' => 'Đ','Oof' => 'Ồ','Owf' => 'Ờ','Eef' => 'Ề','Ef' => 'È','Ee' => 'Ê','Oo' => 'Ô','Uwf' => 'Ừ','Uw' => 'Ư','\"' => '"'
 49. );
 50.  
 51. foreach ($trans as $lat => $rus) { $text_to_translit = str_replace($lat, $trans[$lat], $text_to_translit); }
 52. return $text_to_translit;
 53. }

__________
Tin học như cơm bình dân

Bài viết liên quan:

Trungvs Trungvs [Off] [#] (26.02.2017 / 20:30)
Cái này đây nhưng em muốn nó là công thức toán học ý ạ
  Tổng số: 2

Lọc theo tác giả
Xem chủ để ngoại tuyến (Offline)

Trong diễn đàn

Sắp xếp theo thứ tự từ trên xuống
1 / 8