Chào mừng Khách viếng thăm.
Trang chủ Đăng nhập
Lưu bút
Khách viếng thăm, chỉ dành cho người dùng đã đăng ký
Bình luận
1 2 3 ... 9 >>
 BOT [ON] (21.05.2017 / 21:12)
LMHT: xchieclax vừa đánh ☆☆☆☆☆ làm ☆☆☆☆☆ mất đi 1100 HP.
 BOT [ON] (21.05.2017 / 17:20)
Ra2: ☆☆☆☆☆ đánh Đất hoang cấp 1 nhận được 3 DV.
 BOT [ON] (21.05.2017 / 17:18)
LMHT: ☆☆☆☆☆ vừa đánh ADMIN làm ADMIN mất đi 1000 HP.
 BOT [ON] (21.05.2017 / 17:18)
LMHT: ☆☆☆☆☆ vừa đánh 1st làm 1st mất đi 1064 HP.
 BOT [ON] (21.05.2017 / 11:52)
LMHT: xchieclax vừa đánh SuKa9x làm SuKa9x mất đi 596 HP.
 BOT [ON] (19.05.2017 / 22:00)
Ra2: linhchi đánh Đất hoang cấp 12 nhận được 36 DV.
 BOT [ON] (19.05.2017 / 22:00)
Ra2: linhchi đánh Đất hoang cấp 12 nhận được 36 DV.
 BOT [ON] (19.05.2017 / 21:59)
LMHT: linhchi vừa đánh ADMIN làm ADMIN mất đi 580 HP.
 BOT [ON] (19.05.2017 / 21:33)
Ra2: linhchi đánh Đất hoang cấp 12 nhận được 36 DV.
 BOT [ON] (19.05.2017 / 21:33)
Ra2: linhchi đánh Đất hoang cấp 12 nhận được 36 DV.
 BOT [ON] (19.05.2017 / 15:15)
LMHT: xchieclax vừa đánh SuKa9x làm SuKa9x mất đi 1396 HP.
 BOT [ON] (19.05.2017 / 15:02)
Ra2: linhchi đánh Đất hoang cấp 12 nhận được 36 DV.
 BOT [ON] (19.05.2017 / 15:02)
Ra2: linhchi đánh Đất hoang cấp 12 nhận được 36 DV.
 BOT [ON] (19.05.2017 / 15:02)
LMHT: linhchi vừa đánh xchieclax làm xchieclax mất đi 572 HP.
 BOT [ON] (19.05.2017 / 14:49)
Boss: ☆☆☆☆☆ đã win trong đấu trường Boss, nhận rất nhiều phần thưởng quý, xin chúc mừng!
 BOT [ON] (19.05.2017 / 14:48)
Boss: ☆☆☆☆☆ đã win trong đấu trường Boss, nhận rất nhiều phần thưởng quý, xin chúc mừng!
 BOT [ON] (19.05.2017 / 14:48)
Boss: ☆☆☆☆☆ đã win trong đấu trường Boss, nhận rất nhiều phần thưởng quý, xin chúc mừng!
 BOT [ON] (18.05.2017 / 12:26)
Ra2: linhchi đánh Đất hoang cấp 12 nhận được 36 DV.
 BOT [ON] (18.05.2017 / 12:26)
Ra2: linhchi đánh Đất hoang cấp 12 nhận được 36 DV.
 BOT [ON] (18.05.2017 / 12:26)
LMHT: linhchi vừa đánh xchieclax làm xchieclax mất đi 572 HP.
Tổng số: 164
1 2 3 ... 9 >>

Chuyên mục
1 / 7