Trang chủ Đăng nhập
Cùng chơi Army2 sv ATVN, free 50 triệu xu mỗi ngày

Lần hoạt động

Diễn đàn | Tự làm Wap | Xtgem Wap
Tìm kiếm
Chia sẻ lên Zing twitter Google PlusView 1322
  Tổng hợp code xtscrift của Xtgem
xchieclax xchieclax (SV!) [Off] [#] (06.03.2017 / 05:48)
Đang tìm người yêu
Mình lập top này đễ mọi người cùng thảo luận chia sẻ về xtscript mong mọi người ủng hộ

----------------------------------------------------------------
Bài 1:
Xtscript là một script trong Xtgem hỗ trợ cho Wapmaster.Nó gần giống php có vòng lặp, câu lệnh rẽ nhánh, khai báo biến, . . . Nó hỗ trợ tất cả các wap Xtgem mà không cần nâng cấp php.
p/s: Xtscript hỗ trợ tất cả các wap, dùng được trong html.
----------------------------------------------------------------

Bài 2:
Câu lệnh Xtscript luôn bắt đầu bằng:
<!--parser: xtscript-->
# câu lệnh xtscript.
và kết thúc bằng
<!--/parser: xtscript-->
Chú thích trong xtscript có hai cách
# chú thích 1 dòng

/*
chú thích nhiều dòng
*/
----------------------------------------------------------------
Bài 3
Để khai báo biến dùng
assign $<tên biến> = <giá trị>
Để in ra giá trị biến hoặc 1 chuỗi dùng
print <biến hoặc chuỗi>
vd
<!--parser: xtscript-->
assign $all = Bác nào ko biết thì đọc, pro đừng có show hàng ! Haiz vai
print $all
<!--/parser: xtscript-->

----------------------------------------------------------------

Bài 4:
Vòng lặp trong xtscript.
Xtscipt sử dụng cú pháp
@loop_start
vòng lặp thực hiện cho đến khi có lệnh dừng nó lại
goto @loop_start
vd
<!--parser: xtscript-->
assign $i = 1
@loop_start
print $i <br />
assign $i = 1
if $i < 11
goto @loop_start
endif
<!--/parser: xtscript-->
Mình đã tạo ra 1 file test vòng lặp cho các bạn thử
xtgem.com/?x=giá trị bắt đầu nó sẽ lặp từ giá trị bắt đầu đến 10.
----------------------------------------------------------------
Bài 5:
Theo ý thích của một số bạn mình xin nói tiếp về GET trong xtscript.
Ví dụ có link dạng Bạn cần [Đăng nhập] để thấy link!.
Như vậy trong file index.html ta có thể lấy dữ liệu khi ngườidùng truy vấn như sau:
<!--parser: xtscript-->
get key
# sau khi lấy dữ liệu từ link index.html?key=value sẽ có 1 biến $key tạo ra chứa giá trị là value
print $key
<!--/parser: xtscript-->
Kết quả khi truy vấn theo link Bạn cần [Đăng nhập] để thấy link!ị-bất-kỳ sẽ trả về giá trị mà bạn nhập.
----------------------------------------------------------------

Bài 6:
Hàm trong xtscript.
Để tạo một hàm tự định nghĩa dùng
function <tên hàm> <đối số1>; <đối số2>;
# mã xtscript
endfunction
Để gọi hàm ta dùng
call <tên hàm>
vd
<!--parser: xtscript-->
function test $text = hi hi;
print $text;
endfunction
#gọi hàm
call test
# kết quả hiển thị hihi
call test $text = hehe;
# kết quả hiển thị hehe
<!--/parser: xtscript-->
Ngoài ra có thể gọi hàm sử dụng xt function
<xt:call function="tên hàm" đốisố1="giá trị 1" đốisố2="giá trị 2" />
----------------------------------------------------------------
Bài 7:
Include file trong xtscript
include <đường dẫn>
vd
<!--parser: xtscript-->
include body.html
<!--/parser: xtscript-->
xt function cũng có chức năng include file
<xt:include file="đường dẫn" />
----------------------------------------------------------------
Bài 8:
Auto wap/web cho head, foot của xtgem bằng xtscript:

<xt:code>
<!--parser:xtscript--> assign$device= <xt:get_device_template />
assign ={{ <xt:include file= "/header-web" /> }}
assign ={{ <xt:include file= "/header-mobile " /> }}
if $device=web
print
else
print
endif
<!--/parser:xtscript--> </xt:code>
----------------------------------------------------------------
Xtscript: Hoạt động thay đổi theo giờ.
Có thể dùng để làm auto style, ko dùng js nên cũng đơn giản hơn.
Đây là ví dụ đơn giản về code này, chào theo giờ

<!-- parser : xtscript -->
$gio = < xt id = "tdate" format = "H" tzone = "7" />
if $gio >= 4
print Chào buổi sáng bạn thân yêu : D
elseif $gio >= 11
print Trưa rùi kìa , bạn ăn cơm xong đi ngủ để giữ gìn sức khoẻ nha
elseif $gio >= 13
print Chúc bạn một buổi chiều thật ấm áp , vui vẻ : x Bạn thân yêu
elseif $gio >= 18
print Chúc cả nhà một buổi tối vui vẻ , cả nhà ăn cơm chưa ?
elseif $gio >= 22 or $gio < 4
print Khuya rùi mà bạn ko ngủ àk ? Ko tốt cho sức khoẻ đâu nha . Ngủ đi bé thân yêu : D
endif
<!--/ parser : xtscript -->
----------------------------------------------------------------
Sử dụng XtScript để đồng bộ hoá Xtgem
Như đã biết, Blog của Xtgem ko hỗ trợ phân chia chuyên mục. Giảsử bạn muốn post từng game một (kèm giới thiệu, ảnh minh hoạ) soạn HTML rất mất thời gian.Hay khi muốn sửa bố cục chẵng nhẽ 1000 trang game ta sửa cả 1000 ???
Mình post bài này, thực chất là 1 hàm. Giúp ae đồng bộ hoá trang web và hiểu thêm về XtScript
---
---
Tạo file game.xt với nội dung

#exportable
#Cú pháp bắt buộc để xtgem nhận biết đây là Xtscript
function post_game$ten=$ten;$anh=$anh;$mh=$mh;$gt=$gt;$link=$link;
#function - Cú pháp tạo hàm vớicác tham số
assign $anh = call str_replace$subject=$anh;$search=,;$replace=" alt="Ảnh minh hoạ cho Game $ten" title="Ảnh minh hoạ cho Game $ten" /><br /><img src=";
#assign - Gán giá trị cho biến#str_replace - Hàm thay thế chuỗi
if $anh
assign $anh = <div class="noidung">*. <b>Ảnh minh hoạ:</b><br><img src="$anh" alt="Ảnh minh hoạ cho Game $ten" title="Ảnh minh hoạ cho Game $ten" /></div>endifif $ten#Câu điều kiện
assign $ten = $tenelse
assign $ten = [ Không rõ ">endifif $mh
assign $mh = $mhelse assign $mh = xxxendif
print <div id="nav">
#print - cú pháp in ra màn hìnhprint <div class="tieude">$ten</div>print $anhprint <div class="noidung">*. <b>Màn hình:</b> $mh<br>if $gtprint *. <b>Giới thiệu:</b> <font color="#808080">$gt</font><br>
endif
print <img src="/template/img/down.png" /> <a href="$link" style="color:red"> [Tải Game"></a></div></div>
endfunction
#Kết thúc tạo hàm
--- Nhớ sửa thẻ div cho phù hợp nhé ---
Giờ đây. Muốn post game, ta dùng code sau:

<!--parser:xtscript-->
include /game.xt
#Chèn nội dung file game.xt
call @post_game $ten=Tên game;$anh= Bạn cần [Đăng nhập] để thấy link!, Bạn cần [Đăng nhập] để thấy link!, Bạn cần [Đăng nhập] để thấy link! hình phù hợp;$gt=Giới thiệu;$link=link down game;
#Gọi hàm. Tất cả viết trên 1 dòng
#Có thể bỏ khai báo bất cứ biếnnào. không phải viết đầy đủ
call @post_game $ten=Tên game;$link=link down game;
#đây là ví dụ
----------------------------------------------------------------
Code thời gian load wap

<xt:gentime round="4" />
----------------------------------------------------------------
Cách dùng File list cho XtGem
1. Code đơn giản:
Trích dẫn
<xt:filelist sort_type="name" sort_dir="asc" per_page="10" folder="/thu-muc" template=""/>
Ở code trên
sort_type: là kiểu sắp xếp (gồm"name","type","size").
sort_dir(gồmuplatedsắp xếp theo thời gian sửa đổi cuối,ascsắp xếp theo tên và thời gian).
per_pagelà số file trên 1 trang folder là Thư mục sẻ được filelist lấy file ra hiển thị.
Bạn post code vào site để xem kết quả nhé.
2. Các tuỳ chọn "template":
- Ở code trên bạn thấy nó cótemplate=""nó là phần tuỳ chọn để hiển thị. Không nhập gì tức là nó sẽ hiện ra file và link dẫn tới file.
- Một số tuỳ biến trong xt filelist:
Trích dẫn
.file_name.(Tên file)
.file_url.(link file)
.file_name_parsed.(nhấn mạnh chuyển đổi không gian)
.file_size.(dung lượng)
.file_type.(định dạng )
.file_size_kb.(dung luong hiện theo kb)
.file_size_mb.(hiện theo mb)
.file_date.(ngày up)
.file_mime.(chưa biết)
.file_time.(thời gian up)
.file_datetime.(ngày thời gian up)
Trong template code phải viết dạng kí tự đặc biệt thì mới hiển thị:
Trích dẫn
<=&lt;
>=&gt;
"=&quot;
&=&amp;
Ví dụ: thay vì viết template="<a href=".file_url.">.file_name.</a>"thì bạn phải viết là template="&lt;a href=&quot;.file_url.&quot;&gt;.file_name.&lt;/a&gt;"
ai không biết đổi code vào đây mà đổi
Bạn cần [Đăng nhập] để thấy link!
Đấy bạn thử post vào xem
----------------------------------------------------------------
Cái subscribe & quảng cáo khá là ngứa mắt. Ae nào ko thích thì dán code này vào cuối _footer nha. Subscribe & quảng cáo sẽ biến mất.
Mã:
<xt:auth skip="yes" /> hoặc <div style="display:none">

__________
Tin học như cơm bình dân

Bài viết liên quan:

Trungthinhpro99 Trungthinhpro99 [Off] [#] (09.07.2019 / 06:10)
Minh biet
  Tổng số: 2

Lọc theo tác giả
Xem chủ để ngoại tuyến (Offline)

Trong diễn đàn

Sắp xếp theo thứ tự từ trên xuống
1 / 13